Drukuj

Dnia 20 stycznia 2019 roku, już po raz czwarty, odbyło się we Wzdowie Spotkanie Opłatkowe z Seniorem, na który, jak co roku, obok gości honorowych – seniorów wsi Wzdów, zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich lokalnych organizacji.

 

Spotkanie rozpoczęło się występem chóru Lumen Christi z Górek pod dyrekcją pana Macieja Tymkiewicza. Następnie wystąpili uczniowie miejscowej szkoły, którzy pod kierunkiem pani Danuty Ziemiańskiej zaprezentowali współczesną wersję „ Opowieści wigilijnej” wg K. Dickensa.

Oba występy swą nietuzinkowością poruszyły gości, nastrajając ich pozytywnie do składania sobie życzeń, które zapoczątkował ksiądz proboszcz Ludwik Pietrycha.


Po tej wspaniałej uczcie duchowej, zebrani spożyli uroczysty obiad przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich we Wzdowie. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że KGW pod kierunkiem pani Wioletty Gromek jest corocznym organizatorem całego przedsięwzięcia. Zebrani goście – ponad 100 osób – do wczesnych godzin wieczornych wspólnie biesiadowali, rozmawiali, śpiewali kolędy i pastorałki. Spotkanie umilały desery serwowane przez organizatorów oraz wiejski stół, który cieszył się wśród zebranych dużą popularnością.


Organizatorzy, ciesząc się, że mogli w tę szarą codzienność wnieść trochę radości płynącej z właściwego spotkania z drugim człowiekiem, dziękują wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, które włączyły się w realizację przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Gminy Haczów za wkład finansowy oraz GOKiW w Haczowie za wykonanie zaproszeń na tę uroczystość.


organizatorzy

zdjęcia: Sabina Mędrek