W dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Przedszkolu Samorządowym w Haczowie przeprowadzono próbne ćwiczenia praktyczne w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w budynku.

 

 

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie dzieci i pracowników przedszkola z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania sie w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

 

Po przeprowadzeniu ewakuacji na miejscu zbiórki nauczyciele sprawdzili listy obecności swoich wychowanków, ich stan zdrowia oraz zabezpieczyli podstawową dokumentacje. Nastepnie nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuacje - pani dyrektor Lucynie Zgłobickiej, gdzie okazało sie, że wszyscy bezpiecznie opuścili budynek przedszkola.

 

W próbnej ewakuacji brali udział przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Haczowie, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz przedszkolacy. Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została pani dyrektor, która odwołała alarm.