Drukuj

Niedzielne popołudnie 25 listopada 2018 roku upływało we Wzdowie pod znakiem patriotyzmu.


Z inicjatywy sołtysa wsi Wzdów – p. Andrzeja Gromka, Koła Gospodyń Wiejskich oraz przy współpracy z miejscową szkołą podstawową i działającą w niej drużyną harcerską a także Gminnym Ośrodkiem Kultury i Wypoczynku w Haczowie, zorganizowano dla mieszkańców Wzdowa wieczornicę patriotyczną połączoną z patriotycznym śpiewaniem i projekcją filmu.


Zgromadzeni w Sali Domu Ludowego nie tylko miło spędzili czas przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku, które zapewniły panie z KGW, ale przede wszystkim wzbogacili swoją postawę patriotyczną i wiedzę historyczną oraz poznali ciekawostki regionalne z czasów I wojny światowej. Ważnym momentem spotkania było wspólne odśpiewanie hymnu polskiego. Później uczestnicy sami stali się kreatorami spotkania, gdyż pod technicznym kierunkiem p. Krzysztofa Błaża odbyło się wspólne śpiewanie znanych pieśni patriotycznych.


Zarówno organizatorzy całego przedsięwzięcia jak i jego uczestnicy dali wyraz swojemu patriotyzmowi i podkreślili wspólnotowość środowiska, w którym żyją.


Organizatorzy spotkania wyrażają wdzięczność wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uczczenia stuletniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziękujemy zaangażowanym w tę inicjatywę instytucjom, młodzieży, nauczycielom oraz wzdowianom uczestniczącym w wieczornicy.


M. Kopczyk