Drukuj

„Wolność jest w nas. Ku pamięci żołnierzy wyklętych” – tak brzmiał motyw przewodni I Wojewódzkiego Konkursu Literackiego zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w ZS Publicznych w Posadzie Górnej.

 

Celem konkursu była przede wszystkim popularyzacja wiedzy o żołnierzach wyklętych, walczących w antykomunistycznym podziemiu o niepodległość Polski po II wojnie światowej, a także upowszechnienie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

 

Wśród 147 uczestników, którzy podjęli literackie wyzwanie znalazł się uczeń kl. VII Szkoły Podstawowej w Trześniowie – Bartosz Konieczny. Za swój list traktujący o Antonim Żubrydzie ps. „Zuch” został nagrodzony wyróżnieniem honorowym, które zostało przyznane 1. marca br. podczas uroczystych obchodów upamiętniających Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zorganizowanych w SP w ZS w Posadzie Górnej.

 

Warto docenić talent pisarski i wiedzę historyczną Bartosza, który w tym roku szkolnym zdobył również tytuł finalisty kuratoryjnego konkursu z historii. Gratulacje należą się nie tylko zdobywcy wyróżnienia, ale i tym, którzy zaszczepili w nim pasję do historii i talent literacki. Szczególne podziękowania kieruję do P. Anny Wermińskiej - Smoleń za konsultacje merytoryczne.

 

Małgorzata Knurek