Drukuj

6 grudnia do Szkoły Podstawowej w Malinówce zawitał św. Mikołaj. Oprócz prezentów przyniósł uczniom dobre rady

– z pomocą Ks. Lesława Pelca wygłosił pogadankę na temat szkodliwości dopalaczy i substancji psychoaktywnych oraz rozdał ciekawe ulotki.

Niniejsza akcja została dofinansowana przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Haczowie.

 

Dorota Gierlach