W dniu 18 lutego 2019 r w Bibliotece w Jabłonicy Polskiej odbyło się szkolenie dla rolników zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzozowie oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nt. „Ubezpieczenia społeczne i majątkowe dla rolników”.

 


Panie prelegentki omówiły istotę i rodzaje ubezpieczeń społecznych i majątkowych, którym podlegają rolnicy oraz ich rodziny zarówno na zasadach obligatoryjnych, jak i dobrowolnych. Poruszyły również bardzo ważny temat dotyczący groźnych chorób, które są przenoszone przez kleszcze, na które rolnicy z racji pracy w naturalnych warunkach są szczególnie narażeni.


Panie zachęcały również do prenumeraty pisma dla rolników „Podkarpackie wiadomości rolnicze”, w którym można znaleźć wiele cennych wskazówek dotyczących prac w gospodarstwie rolnym jak i domowym.
Następnie uczestnicy obejrzeli film: „Upadek to nie przypadek” na temat fundamentalnych zasad, które powinny być przestrzegane, aby w rolnictwie można było pracować bezpieczne, bez narażenia na niepotrzebne wypadki oraz choroby zawodowe.


Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali kalendarze, broszury oraz drobne upominki.


Dziękujemy Wszystkim za przybycie, a Paniom prelegentkom za przeprowadzenie szkolenia.

 

Marzena Kielar