Przewodniczący Rady Gminy Haczów zawiadamia, że
w dniu 30 listopada 2017r. (czwartek) o godz. 13.00
w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie
odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Haczów.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, odczytanie porządku obrad.
  2. Informacj...

Czytaj dalej...

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Haczów zawiadamia, że
w dniu 30 października 2017r. (poniedziałek) o godz. 13.00
w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie
odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Haczów.

Czytaj dalej...