Drukuj

20 września Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie zorganizowała spotkanie z Teatrem Lalkowym BAJKA.

Teatr BAJKA pracuje na własnych scenariuszach pisanych w oparciu o legendy, baśnie oraz bajki mające przesłania wychowawcze i profilaktyczne. Wybraliśmy spektakle pt. „Magiczne słowo” i  „Koszyk z czystego srebra”, ponieważ głównym przesłaniem płynącym z przedstawienia jest problem wychowawczy. Na pierwszy plan wysuwa się również troska, wrażliwość i pomoc okazywana potrzebującym. Są to przedstawienia oparte na wartościach chrześcijańskich potępiające egoizm, zazdrość i chciwość.

 

Dziękujemy wszystkim za przyjęcie zaproszenia i wzięcie udziału we wspomnianym wydarzeniu kulturalnym. Była to również znakomita okazja do odwiedzenia Biblioteki i zapoznania się z jej ofertą. Dziękujemy nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Haczowie, którzy przyprowadzili dzieci z klas od I do IV, Pani Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Haczowie i Trześniowie wraz z pracownikami oraz Siostrze Przełożonej Niepublicznego Przedszkola – Ochronka w Haczowie i ks. Katechecie, którzy z radością przyprowadzili do nas najmłodsze pokolenie mieszkańców gminy.

 

Dziękujemy również Pani dyrektor GOKiW wraz z pracownikami, którzy użyczyli nam Sali widowiskowej i pomogli w zorganizowaniu spotkania.

 

Dyrektor GBP w Haczowie