W nawiązaniu do ostatnio omawianych w klasie III SP w Trześniowie tematów z kręgu „Gorący żywioł” udało się zorganizować dwa spotkania, które zaowocowały pogłębieniem dziecięcej wiedzy oraz zdobyciem bardzo ważnych umiejętności!

 

Podczas pierwszych zajęć z Panem Rafałem Szmydem, który jest strażakiem oraz ratownikiem medycznym, dzieci dowiedziały się, że praca strażaków nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych. Teraz wiedzą o wiele więcej o zawodzie strażaka!


Na drugim spotkaniu Pan Rafał zademonstrował tok postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Dzieci uczyły się, jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej i w jaki sposób można jej pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Próbowały swoich sił na fantomie oraz zapoznały się z materiałami opatrunkowymi. Ratownik przypomniał dzieciom ważne telefony alarmowe oraz to, w jaki sposób rozmawiać z dyspozytorem pogotowia ratunkowego.


Zdobyta wiedza i ćwiczenia praktyczne sprawiły, że dzieci mogły poczuć się „małymi ratownikami”.

 

Beata Łotuszka