Drukuj

Dnia 08.11.2018 r. w bibliotece we Wzdowie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Brzozowie. Szkolenie poświęcone było zasadom BHP w gospodarstwie rolnym, a jego głównym celem było zwiększenie świadomości i postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy oraz rolniczym chorobom zawodowym.

 

Uczestnicy obejrzeli film pt. "Upadek to nie przypadek” ukazujący wzorcowe rozwiązania stosowane przez rolników w celu zmniejszenia ryzyka wypadków oraz wzięli udział w konkursie testowym z wiedzy o BHP. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe a wszyscy uczestnicy drobne upominki.

Na spotkaniu omówione zostały również zagadnienia związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym rolników oraz ich rodzin.