W dniu 8 lutego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Haczowie odbyło się wyjątkowo miłe spotkanie. Bibliotekę odwiedziły dzieci z PRZEDSZKOLA-OCHRONKI ŚW. JÓZEFA W HACZOWIE pod opieką nauczycieli.

 


Dzieci dowiedziały się, jak należy zachować się w bibliotece, poznały zasady wypożyczania i poszanowania książek oraz uzyskały odpowiedzi na pytania, jakich formalności należy dopełnić, aby zostać pełnoprawnym czytelnikiem biblioteki. Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem przeglądały księgozbiór dla dzieci i oglądały przygotowaną wystawkę. W skupieniu wysłuchały wiersza Jana Huszczy pt. „Skarga książki”, bawiły się przy wykorzystaniu interaktywnej książeczki pt. „Naciśnij mnie”. Maluchom bardzo spodobało się głośne czytanie bajki połączone z zabawą ruchową.


Nie kryłyśmy prawdziwego wzruszenia, kiedy na koniec dzieci przepięknie dziękowały, a w dowód sympatii wręczyły nam symboliczny bukiet kwiatów.


Bardzo serdecznie dziękujemy s. Barbarze S. (dyrektor przedszkola) oraz nauczycielom za życzliwość i chęć współpracy z biblioteką. Ze swej strony zapewniamy, że spotkania z mieszkańcami, a zwłaszcza z najwdzięczniejszą grupą czytelników, jakimi są dzieci, sprawia, że świat staje się piękniejszy.

 

Z wyrazami szacunku
Grażyna Serafin