Komisja Okręgowa nr 4 w Haczowie do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej zaplanowanych na dzień 28 lipca 2019r. informuje, iż w dniach 18.06.2019 r., 28.06.2019 r., 04.07.2019 r., 05.07.2019 r. w godzinach od 800 do 1500 w Urzędzie Gminy Haczów pokój nr 2 można zgłaszać kandydatury na członków Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej.

 

 

Wzory dokumentów do zgłoszenia kandydatury można uzyskać ze strony internetowej Urzędu Gminy Haczów oraz w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Haczów.

19 RP PIR zgłoszenie kandydata Pobierz

19 RP PIR zgłoszenie kandydata osoby prawnej Pobierz

19 RP PIR zgoda na kandydowanie Pobierz

 

Przewodniczący Komisji Okręgowej

Edyta Parysz