Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony w dniach 18 - 20 kwietnia  2018 r.

 

Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

W roku szkolnym 2017/2018 do egzaminu gimnazjalnego w Gminie Haczów przystąpiło 110 uczniów z sześciu szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi.

Średnie wyniki procentowe jakie osiągnęli gimnazjaliści z Gminy Haczów z poszczególnych części egzaminu są jedne z najwyższych w powiecie brzozowskim.

Ze średnimi wynikami mieszczącymi się w pierwszej piątce najlepszych szkół powiatu znalazły się Szkoła Podstawowa w Trześniowie, Haczowie i Jasionowie. Bardzo wysokimi wynikami poszczycić się mogą uczniowie Szkoły w Trześniowie – uzyskując drugie miejsce w powiecie.

Wyniki jakie uzyskały szkoły z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego w 9-cio stopniowej skali staninowej kształtują się następująco:

 

Tabela wyników egzaminu w gminie Haczów (źródło OKE)