Drukuj

W piątek 9 listopada 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbyła się 46. sesja Rady Gminy Haczów - sesja szczególna, bo kończąca kadencję 2014-2018. Wśród zaproszonych gości był również Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż.

 

Po zakończeniu obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za czteroletnią współpracę, wręczone zostały pamiątkowe dyplomy, książki i ryciny przedstawiające zabytkowy kościół w Haczowie.