Drukuj

W niedzielę, 18 marca 2017 r. odbyło się w Malinówce Zebranie Wiejskie. Mimo powrotu zimowej aury mieszkańcy Malinówki dopisali.

 

Zebranie poprowadził Sołtys Roman Kielar, funkcję Sekretarza pełnił Przewodniczący Rady Gminy Piotr Tasz, Sprawozdanie z działalności gminy przedstawił Wójt Stanisław Jakiel.

W obszernym zestawieniu zapoznaliśmy się z działaniami gminy w ubiegłym roku. Z tego najbardziej istotne dla mieszkańców są inwestycje wykonane bezpośrednio w miejscowości, które zrealizowane zostały zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

W 2017 roku wykonano w Malinówce następujące inwestycje:

Plany na rok 2018:

Po sprawozdaniu Wójta Gminy Haczów, prowadzący Zebranie Sołtys oddał głos mieszkańcom w sprawie wolnych wniosków i zapytań.

Mieszkańców interesował głównie stan realizacji planowanego wodociągu, który przybliżył Wójt Gminy. Pojawiły się również pytania o miejsca dla 5-latków w oddziałach szkolnych i modernizację ewidencji geodezyjnej. Zgłoszony został również wniosek o rozwiązanie problemu komunikacyjnego w pobliżu szkoły, gdzie samochody zawracają wjeżdżając na prywatną drogę, niszcząc jej nawierzchnię. W odpowiedzi Wójt zadeklarował bliższe zapoznanie się ze zgłaszanymi problemami.

Na zakończenie Sołtys podziękował wszystkim przybyłym za udział w Zebraniu.

DK