W dniu 16 września br. w sali widowiskowej GOKiW w Haczowie odbył Jubileusz Pożycia Małżeńskiego – Złote Gody dla Małżeństw z terenu Gminy Haczów, które przeżyły w związku małżeńskim co najmniej 50 lat.

Podczas Uroczystości wręczono Dostojnym Jubilatom medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

 

Powyższe odznaczenia przyznał Prezydent RP, a w jego imieniu wręczenia dokonał Wójt Gminy Haczów Pan Stanisław Jakiel, a także zaproszony na uroczystość Starosta Brzozowski Pan Zygmunt Błaż, który przekazał Jubilatom listy gratulacyjne z pamiątkowym obrazem.

 

Uroczystość uświetnił występ Kapeli Ludowej w Rymanowa „Rymanowianie”.

 

Jubilaci i zaproszeni gości świętowali w miłej atmosferze wspominając przeżyte 50 lat w swoich związkach małżeńskich.