W Gminnej Bibliotece Publicznej w Haczowie zakończyliśmy kurs języka angielskiego, którego założeniem było podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Kurs rozpoczął się w kwietniu i trwał do 5 lipca 2018 r. Obejmował 120 godzin lekcyjnych dla 12- osobowej grupy. Zajęcia były prowadzone w trybie 2 spotkań w tygodniu po 3 h lekcyjne, czyli średnio 30 godzin miesięcznie dla każdego uczestnika. Nauka odbywała się w dogodnych godzinach rannych. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowaną Panią lektor. Szkolenie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Zarówno kursanci, jak i Pani lektor byli bardzo zadowoleni ze współpracy. Wszyscy uczestnicy pozytywnie zdali egzamin końcowy i otrzymali certyfikat językowy oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Wszystkie założone cele projektu zostały osiągnięte. Uczestnicy nabyli, uzupełnili i podwyższyli umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Ponadto zdobyli dodatkowe kompetencje potwierdzone certyfikatem, które otworzą przed nimi nowe możliwości zatrudnienia.

W sposób szczególny dziękujemy miłym kursantom. Gościliśmy bowiem w bibliotece ludzi niezwykle życzliwych, otwartych na współpracę, chętnych do nauki i samorozwoju.

Życzymy udanych wakacji!!!
Grażyna Serafin