Drukuj

W niedzielę 24 marca 2019 roku w Domu Ludowym w Malinówce odbyło się ostatnie z cyklu sprawozdawczych zebrań wiejskich w naszej gminie.

 

Zebraniu przewodniczył Sołtys Wsi Roman Kielar, a przy stole zasiedli również Przewodniczący Rady Gminy Haczów Piotr Tasz oraz Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel.

 

Wójt przedstawił zebranym mieszkańcom sprawozdanie z zadań realizowanych przez gminę w ubiegłym roku. W Malinówce wykonane zostały następujące inwestycje:

- zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi gminnej "Koźliniec - obwodnica"
- wykonanie nawierzchni drogi "Koźliniec III"
- budowa oświetlenia ulicznego przy drogach w kierunku cmentarza i "koło Tasza"
- utwardzenie drogi nr 207
- projekt techniczny przepustu na potoku Jabłonka
- zakup chłodni do kaplicy cmentarnej
- nie udało się wykonać remontu i wyposażenia zaplecza kuchennego - obecnie jest w trakcie realizacji

 

W planach na rok 2019 znalazły się:

- wymiana okien i odnowienie elewacji w budynku szkoły
- remont drogi gminnej 591/4
- wykonanie oświetlenia drogi nr 625 i 649
- wykonanie II etapu oświetlenia drogi powiatowej w kierunku cmentarza
- zakup motopompy Tohatsu

 

W dalszej części sprawozdania Wójt w skrócie przedstawił stan pozostałych obszarów działalności gminy: opieki społecznej, oświaty, ochrony środowiska, odbioru odpadów komunalnych i ścieków, kultury i działających w gminie organizacji.

 

Następnie głos zabrał Sołtys, dziękując Radzie Gminy i Wójtowi za podjęte starania i inwestycje w poprawę dostępności do opieki zdrowotnej na terenie gminy, dzięki którym uległa znaczącej poprawie. Podziękował również tym którzy przyczynili się do tego, że miejscowość pięknieje.

 

W ostatnim - otwartym - punkcie zebrania mieszkańcy mogli zgłaszać wolne wnioski i zapytania.

 

Prezes OSP Malinówka dh Wiesław Szuba, korzystając z okazji podziękował za fundusze na zakup nowej pompy, podkreślając, że zakup ten będzie służył przede wszystkim szkoleniom młodych strażaków. Organizowane zawody strażackie i zdrowa rywalizacja przyciąga młodych ludzi do straży, poprawia też zdolność operacyjną jednostek.

Apelował również o zaniechanie wypalania traw, które nie działa dobrze na środowisko, niszcząc wszelkie życie i stwarzając niepotrzebne zagrożenie.

 

Dużym problemem w Malinówce jest brak dostępu do dobrej jakości łączy internetowych i zasięgu sieci komórkowej, na co skarżyli się mieszkańcy. Ten stan ma wkrótce ulec poprawie, gdyż na terenie gminy realizowane są przez kilka firm nowe inwestycje w infrastrukturę światłowodową, które obejmą również Malinówkę.

 

Na zakończenie Sołtys podziękował wszystkim za udział, zamykając Zebranie Wiejskie.

DK