Sposób i zasady wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Haczów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w roku 2018


Odpady mają być zgromadzone w pojemnikach/workach z umieszczonym na nich czytelnym numerem identyfikacyjnym i kodem kreskowym.

Worki na odpady "suche" (przeźroczyste o pojemności 120 litrów) oraz kody kreskowe wydawane są w Urzędzie Gminy lub u sołtysów wsi.
Worki na pozostałe rodzaje odpadów zapewnia właściciel nieruchomości.

 

Odpady komunalne - odbierane w każdy czwartek (za wyjątkiem świąt):

za 3 V - odebrane będą 4 V
za 31 V - nie bedą odbierane
za 1 XI - odebrane będą 2 XI

 

Odpady „mokre": resztki żywności resztki po kawie, herbacie (fusy), skorupki po jajkach i orzechach, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, mokry zabrudzony papier, pampersy, środki higieny osobistej, resztki i obierki.

Odpady „suche”: opakowania z papieru i tektury, pudełka i butelki plastikowe, reklamówki, folie, puszki aluminiowe i z metali żelaznych, pojemniki po produktach mlecznych, kartony po napojach, gazety, tekstylia, opakowania drewniane, szkło, odpady wielomateriałowe.

Zmieszane odpady komunalne niesegregowane - dotyczy osób, które zadeklarowały nieselektywny sposób odbioru odpadów.

 

Odpady sezonowe:

Odpady "zielone", czyli skoszona trawa. Odbierane są od maja do października co tydzień razem z odpadami mokrymi, suchymi i zmieszanymi.

Popioły z domowych instalacji grzewczych - odbierane od października do kwietnia - w ostatnie czwartki miesiąca.

 

Odpady specjalne:

 Odpady wielkogabarytowe - termin wywozu: 31 sierpnia.
To odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów.

Odpady budowlane i rozbiórkowe - termin wywozu: 27 września.
Należą do nich: gruz betonowy, gruz ceglany i ceramiczny, resztki paneli, tapet, wykładzin itp.

Odpady niebezpieczne - termin wywozu: 25 października.
Należą do nich: żarówki i świetlówki, wszystkie typy baterii i akumulatory, farby, kleje, lakiery, rozpuszczalniki, spreje, również puste opakowania po aerozolach, środki ochrony roślin, środki do oprysku i nawozy, środki czyszczące takie jak chlor, amoniak i silne detergenty, środki do konserwacji drewna i opakowania po tych substancjach, niewykorzystane lub przeterminowane leki, opakowania po olejach i smarach chemikalia fotograficzne, termometry różnego rodzaju, odpady medyczne i weterynaryjne, środki do konserwacji drewna i opakowania po tych substancjach, gaśnice pożarowe, butle gazowe, kuchenki, bezpieczniki itp.

Opony - informacja o terminie i sposobie gromadzenia podawana jest na bieżąco w formie ogłoszenia.

 


Opłata za wywóz odpadów

Wysokość opłaty okresla uchwała Nr XX/120/2016 Rady Gminy Haczów z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Wzór deklaracji stanowi załącznik do uchwały Rady Gminy Haczów Nr XXI/121/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r.

 

Obecnie opłata wynosi:
6,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne sa zbierane i odbierane w sposób selektywny. oraz
12,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie sa zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Opłaty należy uiszczać bez wezwania bezpośrednio u sołtysów wsi, w kasie Urzędu Gminy Haczów
lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Haczów nr 52 8642 1070 2007 7000 0749 0001:

za okres od 1 stycznia do 31 marca - do dnia 15 marca,
za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca - do dnia 15 maja,
za okres od 1 lipca do 30 września - do dnia 15 września,
za okres do 1 października do 31 grudnia - do dnia 15 listopada.

 

Elektroodpady

Gmina Haczów i Rupiecisko.pl organizują CAŁOROCZNĄ ZBIÓRKĘ ELEKTROODPADÓW

Informujemy, że od lipca 2016 roku okresowe zbiórki elektroodpadów zostają zastąpione całorocznym odbiorem z posesji.

Jak to działa?

Zadzwoń pod numer 798 491 716 i umów się na odbiór.
Pracownicy rupiecisko.pl przyjadą na miejsce, pomogą w wyniesieniu i załadunku sprzętu. Jesteśmy na terenie gminy raz na 1-2 tygodnie.

Co zbieramy:

  • sprzęt RTV i AGD
  • sprzęt komputerowy
  • inne urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • akumulatory, baterie
  • surowce wtórne: złom, zderzaki samochodowe, makulatura i inne po uzgodnieniu telefonicznym

 

Dbajmy o czystość naszego powietrza

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

Czy wiesz, że:

Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home

Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).