Sposób i zasady wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Haczów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w roku 2018


Odpady mają być zgromadzone w pojemnikach/workach z umieszczonym na nich czytelnym numerem identyfikacyjnym i kodem kreskowym.

Worki na odpady "suche" (przeźroczyste o pojemności 120 litrów) oraz kody kreskowe wydawane są w Urzędzie Gminy lub u sołtysów wsi.
Worki na pozostałe rodzaje odpadów zapewnia właściciel nieruchomości.

Odpady wielkogabarytowe:

31 VIII -

Odpady komunalne - odbierane w każdy czwartek (za wyjątkiem świąt):

za 3 V - odebrane będą 4 V
za 31 V - nie bedą odbierane
za 1 XI - odebrane będą 2 XI

 

Odpady „mokre": resztki żywności resztki po kawie, herbacie (fusy), skorupki po jajkach i orzechach, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, mokry zabrudzony papier, pampersy, środki higieny osobistej, resztki i obierki.

Odpady „suche”: opakowania z papieru i tektury, pudełka i butelki plastikowe, reklamówki, folie, puszki aluminiowe i z metali żelaznych, pojemniki po produktach mlecznych, kartony po napojach, gazety, tekstylia, opakowania drewniane, szkło, odpady wielomateriałowe.

Zmieszane odpady komunalne niesegregowane - dotyczy osób, które zadeklarowały nieselektywny sposób odbioru odpadów.

 

Odpady sezonowe:

Odpady "zielone", czyli skoszona trawa. Odbierane są od maja do października co tydzień razem z odpadami mokrymi, suchymi i zmieszanymi.

Popioły z domowych instalacji grzewczych - odbierane od października do kwietnia - w ostatnie czwartki miesiąca.

 

Odpady specjalne:

 Odpady wielkogabarytowe - termin wywozu: 31 sierpnia
to wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci, to przede wszystkim meble: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc.


Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.


Odpady wielkogabarytowe przeznaczone do wywozu mają być złożone w miejscach w których składowane będą odpady suche i mokre tj. przy głównych drogach.

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe - termin wywozu: 27 września.
to gruz ceglany, ceramiczny i betonowy elementy ceramiki (płytki, armatura sanitarna) instalacje metalowe i winidurowe (wanny, armatura, przewody wodociągowe i kanalizacyjne) odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych (futryny, drzwi, okna, posadzki, boazeria), wełna mineralna, złom i stal zbrojeniowa. 

Miejsca zbiórki: Odpady budowlane przeznaczone do wywozu mają być złożone w miejscach w których składowane będą odpady suche i mokre tj. przy głównych drogach.

Uwaga: Drobne odpady budowlane m. in. gruz mają być wystawione w workach.

 

Odpady niebezpieczne - termin wywozu: 25 października.
Należą do nich: żarówki i świetlówki, wszystkie typy baterii i akumulatory, farby, kleje, lakiery, rozpuszczalniki, spreje, również puste opakowania po aerozolach, środki ochrony roślin, środki do oprysku i nawozy, środki czyszczące takie jak chlor, amoniak i silne detergenty, środki do konserwacji drewna i opakowania po tych substancjach, niewykorzystane lub przeterminowane leki, opakowania po olejach i smarach chemikalia fotograficzne, termometry różnego rodzaju, odpady medyczne i weterynaryjne, środki do konserwacji drewna i opakowania po tych substancjach, gaśnice pożarowe, butle gazowe, kuchenki, bezpieczniki itp.

 

Opony - informacja o terminie i sposobie gromadzenia podawana jest na bieżąco w formie ogłoszenia.

 


Opłata za wywóz odpadów

Wysokość opłaty określa uchwała Nr XX/120/2016 Rady Gminy Haczów z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Wzór deklaracji stanowi załącznik do uchwały Rady Gminy Haczów Nr XXI/121/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r.

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Druk oświadczenia o ilości zamieszkałych osób w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

 

Obecnie opłata wynosi:
6,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne sa zbierane i odbierane w sposób selektywny. oraz
12,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie sa zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Opłaty należy uiszczać bez wezwania bezpośrednio u sołtysów wsi, w kasie Urzędu Gminy Haczów
lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Haczów nr 52 8642 1070 2007 7000 0749 0001:

za okres od 1 stycznia do 31 marca - do dnia 15 marca,
za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca - do dnia 15 maja,
za okres od 1 lipca do 30 września - do dnia 15 września,
za okres do 1 października do 31 grudnia - do dnia 15 listopada.

 

Elektroodpady

Gmina Haczów i Rupiecisko.pl organizują CAŁOROCZNĄ ZBIÓRKĘ ELEKTROODPADÓW

Informujemy, że od lipca 2016 roku okresowe zbiórki elektroodpadów zostają zastąpione całorocznym odbiorem z posesji.

Jak to działa?

Zadzwoń pod numer 798 491 716 i umów się na odbiór.
Pracownicy rupiecisko.pl przyjadą na miejsce, pomogą w wyniesieniu i załadunku sprzętu. Jesteśmy na terenie gminy raz na 1-2 tygodnie.

Co zbieramy:

  • sprzęt RTV i AGD
  • sprzęt komputerowy
  • inne urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • akumulatory, baterie
  • surowce wtórne: złom, zderzaki samochodowe, makulatura i inne po uzgodnieniu telefonicznym

 

Dbajmy o czystość naszego powietrza

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

Czy wiesz, że:

Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home

Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).