Informacja dla hodowców drobiu

zdrowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie przypomina, iż nadal obowiązuje rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarzadzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 r. poz. 722).

infografika - ulotka.pdf
INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU.pdf