Herb Gminy Haczów

W polu błękitnym drewniany haczowski kościół srebrny, a pod nim takaż gałązka cisu w rostrój o siedmiu owocach.

 

Flaga Gminy Haczów

Flagą jest prostokątny błękitny (niebieski) płat tkaniny o proporcjach 5:8 z białym trójkątem od drzewca, a na nim herb Gminy Haczów.

 

Banner Gminy Haczów

Bannerem jest błękitny (niebieski) prostokąt o proporcjach 1:4, z pionowym białym trójkątem z herbem Gminy Haczów u góry.

 

Pieczęć Gminy Haczów

Pieczęcią Gminy Haczów jest koło o średnicy 36 mm. W otoku napis „GMINA HACZÓW”, między napisem „GMINA” i „HACZÓW” dwie sześciopromienne gwiazdki. W środku koła godło z herbu Gminy Haczów.