Drukuj
Gmina Haczów

Gmina Haczów leży nad Wisłokiem, na pograniczu Pogórza Dynowskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich, po lewej stronie drogi krajowej nr 9 Radom-Barwinek. Gmina posiada dobre połączenia komunikacyjne, gdyż przez jej teren przebiegają drogi łączące Krosno z Brzozowem, Rymanów z Brzozowem oraz gęsta sieć dróg lokalnych.

Teren całej gminy należy do zlewni Wisłoka, a miejscowości Haczów i Jabłonica Polska znajdują się w bezpośredniej strefie ujęcia wody pitnej dla Krosna w Iskrzyni. Powierzchnia gminy ogółem wynosi 7205 Ha, z czego 75% stanowią grunty orne a około 16% lasy. Po nowym podziale administracyjnym Polski gmina Haczów weszła w skład powiatu Brzozowskiego i zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości w rejonie Brzozowa.