Drukuj
przyroda gminy Haczów

W najbliższym otoczeniu gminy nie na zakładów przemysłowych, które w znaczny sposób zanieczyszczałyby powietrze. Biorąc pod uwagę przewagę wiatrów południowych, największe zagrożenie stanowią zakłady przemysłowe, położone o kilkadziesiąt kilometrów na południe na terenie Słowacji. W ostatnich latach zagrożenie to wyraźnie się zmniejszyło ze względu na ograniczenie produkcji lub upadek zakładów. Wpływ na stan czystości powietrza w gminie mają również zakłady przemysłowe Krosna oddalonego o 15 kilometrów na północny zachód od granic gminy. Największe zagrożenie stanowią tutaj Krośnieńskie Huty Szkła. Skutki działalności tych zakładów widoczne w postaci obniżonego pH deszczu oraz opadów pyłów. Stwierdzić to można szczególnie w miesiącach zimowych. Spowodowane jest to zmniejszonym w tym okresie działaniem ochronnym lasów Beskidu Niskiego. Dodatkowe zagrożenia czystości powietrza stanowi niska emisja. Ze względu na wzrost cen gazu część właścicieli domów wraca do opalania węglem.

W regionie wyróżnia się dwa piętra klimatyczne:

Te dwa piętra należą do pluwialnego typu klimatu. Zimą średnia temperatura spada od -3oC do -4oC, natomiast średnia temperatura lipca waha się od 17oC do 18oC. Wiatry wykazują stosunkowo małą siłę najczęściej występują dość umiarkowanego sile od 5 do 10 m/s przeważnie z kierunków południowo- zachodniego i południowego. Jesienią zdecydowanie przeważają wiatry wschodnie i północno - wschodnie.

Średnia roczna opadów wynosi 710 mm (największa intensywność 06, 07, 08). Szata śnieżna pojawia się najczęściej w drugiej połowie listopada lub na początku grudnia. Natomiast jej zanik ma miejsce na przełomie marca i kwietnia. Okres trwania pokrywy śnieżnej kształtuje się w granicach 60 do 150 dni.