Samorząd

Pierwsza Sesja VII kadencji Rady Gminy Haczów

Rada Gminy Haczów VII kadencji (2014 - 2018)

Tasz Piotr – Przewodniczący Rady Gminy Haczów

Szmyd Robert – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Haczów