zdjęcie lotnicze

Sołtys: P. Roman Kielar - tel. 13 439 19 09

Skład Rady Sołeckiej:

  1. Białas Robert Adam
  2. Józefczyk Edward s. Stanisława
  3. Klamut Józef
  4. Kmetko Janusz Andrzej
  5. Kuźnar Ryszard
  6. Rachwał Tadeusz
  7. Śnieżek Lesław

Uchwała Nr XXVI/163/2016 Rady Gminy Haczów z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa MALINÓWKA

mapka