zdjęcie lotnicze

Sołtys: P. Roman Kielar - tel. 13 439 19 09

Skład Rady Sołeckiej:

  1. Białas Robert Edward
  2. Józefczyk Edward
  3. Kielar Mirosław
  4. Klamut Józef
  5. Kmetko Janusz Andrzej
  6. Kuźnar Ryszard
  7. Leczek Jan

Uchwała Nr XXVI/163/2016 Rady Gminy Haczów z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa MALINÓWKA

mapka