kościół w Trześniowie

Kościół parafialny p.w. św. Stanisława biskupa - czas powstania 1893-1898 r.

Początkowo wieś należała do parafii Jasionów. W II połowie XVI wieku Błońscy, właściciele dóbr, w których skład wchodziła wieś Trześniów, zamienili kościół katolicki w Jasionowie na zbór kalwiński. Wierni wybudowali drewnianą świątynię w Trześniowie w 1592 roku. 1644 roku wyrokiem trybunału lubelskiego protestanci zmuszeni byli oddać świątynię katolikom.

Nowy, murowany kościół pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa wybudowano według projektu projektu Jana Sasa-Zubrzyckiego, w stylu neogotyckim. Samodzielną parafię utworzył w 1913 roku biskup św. Józef Sebastian Pelczar. Obecnie Trześniów jest siedzibą parafii, należącej do dekanatu Jaćmierz w archidiecezji przemyskiej.

Najcenniejszym zabytkiem sztuki w kościele jest obraz z Chrystusem Boleściwym z końca XV wieku.