Drukuj

Okazały pałac zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku, obecną formę zyskał sto lat później dzięki projektowi i przebudowie Adama Ostoi Ostaszewskiego – człowieka o bardzo rozległych zainteresowaniach, uczonego, artystę, naukowca i wynalazcę, zwanego nieraz „Leonardem ze Wzdowa”.


W latach 1953-2003 mieścił się tutaj, cieszący się sporą renomą, Małopolski Uniwersytet Ludowy, jednak zły stan budynku i związane z tym względy ekonomiczne zadecydowały o przeniesieniu siedziby uniwersytetu do Woli Sękowej. Obecnie pałac przeszedł on w ręce prywatne i popada w ruinę.

 

W pobliżu - budynek drewnianej "rządcówki", również z początku XIX w, a także budynki gospodarcze - obora i cieplarnia. Budowlę otacza 18-hektarowy park z zabytkowym drzewostanem. Park pałacowy we Wzdowie jest jednym z najlepiej zachowanych obiektów tego typu w woj. Podkarpackim.