Drukuj

W otoczeniu krajobrazowego parku z pierwszej połowy XIX wieku usytuowany jest murowany dwór z cegły, wzniesiony zapewne w pierwszej połowie XIX wieku, niegdyś własność Truskolaskich i Dzieduszyckich.

Na północ od dworu usytuowany jest drewniany spichlerz folwarczny z I połowy XIX wieku, konstrukcji zrębowej.