Uchwała Nr XXI/ 143/2012

w sprawie podatku od nieruchomości