Uchwała Nr XXI/ 144/2012

w sprawie podatku od środków transportowych