Uchwała Nr XXI/ 154/2012

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych