Uchwała

Uchwała Nr XXV/178/2013

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 4672

w miejscowości Haczów w gminie Haczów