Uchwała

Uchwała Nr XXV/181/2013

 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych