Uchwała
Uchwała Nr XXV/182/2013

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych