Uchwała

Uchwała Nr XXVI/196/2013

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty