Haczów, dn. 3 listopada 2020 r.

Apel Wójta Gminy Haczów

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną i wzrostem liczby zachorowań na COVID-19, ponieważ pracujemy również w pomniejszonym składzie osobowym, a wciąż wiele osób decyduje się na osobistą wizytę w urzędzie, ponawiam apel do Państwa o ograniczenie wizyt w urzędzie do absolutnie niezbędnego minimum.

W chwili obecnej, mimo ograniczeń osobistej obsługi klientów, staramy się aby wszystkie Państwa sprawy były załatwiane na bieżąco i bez zbędnej zwłoki. Większość spraw załatwianych w naszym urzędzie można zrealizować zdalnie - w formie elektronicznej, listownie lub przez telefon. W urzędzie jest również skrzynka podawcza, do której należy wrzucać pisma i formularze papierowe.

Dbajmy o siebie i o innych - pozostańmy w domach!

Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

...Więcej informacji: Komunikat w sprawie zmiany w sposobie obsługi klientów Urzędu Gminy Haczów i jednostek organizacyjnych Gminy Haczów