Bezpłatny kurs językowy

OGŁOSZENIE !!!

Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie ogłasza nabór na bezpłatny kurs językowy organizowany we współpracy ze SZKOŁĄ JĘZYKOWĄ „Cosmopolitan” z Rymowa.

Kurs językowy jest całkowicie bezpłatny.

Kryteria naboru:


  • osoby bezrobotne powyżej 25 roku życia z wykształceniem CO NAJWYŻEJ średnim
  • emeryci i renciści niezależnie od wyksztalcenia

Dodatkowe informacje


  • kurs trwa 120h lekcyjnych i przy uczęszczaniu dwa razy w tygodniu po 3 godziny w okresie około 3-4 miesiące.
  • po ukończeniu kursu można ubiegać się o certyfikat
  • składanie egzaminu jest niewymagalne

Prosimy o niezwłoczne zapisy, ponieważ musimy zgromadzić grupę 12 osobowąI Ty możesz zaprzyjaźnić się z językiem

ZAPRASZAMY !!!

Zespół pracowników GBP w Haczowie