Wójt Gminy Haczów zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Haczów”.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Województwa Podkarpackiego i Lubelskiego w wieku od 25 lat (ukończone), którzy są zainteresowani zwiększeniem kompetencji cyfrowych.

Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Każdy uczestnik będzie pracował przy nowoczesnym sprzęcie informatycznym. Ponadto w ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Tematyka szkoleń:

„Rodzic w Internecie”

Grupa docelowa: Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie, jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług eadministracji dedykowanych rodzinom, takich jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

„Mój biznes w sieci”

Grupa docelowa: Moduł „Mój biznes w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do założenia własnej działalności. Uczestnik nauczy się, jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).

„Moje finanse i transakcje w sieci”

Grupa docelowa: Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji, m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

„Działam w sieciach społecznościowych”

Grupa docelowa: Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościowych, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z cudzej (ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego), współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

„Tworzę własną stronę internetową (blog)”

Grupa docelowa uczestników: Moduł „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub bloga. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować, wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

„Rolnik w sieci”

Grupa docelowa: Moduł „Rolnik w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się, gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ODR KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.

„Kultura w sieci”

Grupa docelowa: Moduł „Kultura w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się, jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu, bazując na informacjach z sieci, i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

Miejsca szkoleń:

• Szkoła Podstawowa im. doc. dra inż. Jana Wyżykowskiego w Haczowie (Haczów 593)
• Szkoła Podstawowa w Malinówce (Malinówka 42)
• Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej (Jabłonica Polska 178)
• Szkoła Podstawowa im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Trześniowie (Trześniów 107)
• Szkoła Podstawowa w Jasionowie (Jasionów 195)
• Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej we Wzdowie (Wzdów 121)
• Urząd Gminy Haczów – sala konferencyjna (Haczów 573)

Harmonogram szkoleń

10-13 września 2019r. godz. 17:00-20:30
Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej.

Moduł IV. Działam w sieciach społecznościowych

 Lp.  Numer uczestnika
1. 19
2. 7
3. 21
4. 22
5. 23
6. 24
7. 25
8. 26
9. 27
10. 28
11. 29
12. 30

17,18, 24,25 września 2019r. godz. 15:30-19:00
Urząd Gminy Haczów, sala konferencyjna.

Moduł I. Rodzic w Internecie

 Lp.  Numer uczestnika
1. 10
2. 11
3. 12
4. 13
5. 14
6. 15
7. 16
8. 17
9. 18
10. 32
11. 33
12. 34

01, 02, 08 i 09 października 2019r. godz. 15:00-18:30, Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej

Moduł I. „Rodzic w Internecie”

 Lp.  Numer uczestnika
1. 2
2. 3
3. 47
4. 48
5. 51
6. 52
7. 53
8. 54
9. 55
10. 56
11. 57
12. 58

01, 02, 08 i 09 października 2019r. godz. 15:00-18:30, Szkoła Podstawowa w Malinówce

Moduł III. „Moje finanse i transakcje w sieci”

 Lp.  Numer uczestnika
1. 34
2. 35
3. 36
4. 37
5. 38
6. 39
7. 40
8. 41
9. 42
10. 43
11. 44
12. 45

15, 16, 22 i 23 października 2019r. godz. 15:00-18:30, Szkoła Podstawowa w Jasionowie.

Moduł V. „Tworzę własna stronę internetową (blog)”

 Lp.  Numer uczestnika
1. 86
2. 87
3. 88
4. 89
5. 90
6. 91
7. 92
8. 93
9. 94
10. 95
11. 96
12. 97

15, 16, 22 i 23 października 2019r. godz. 15:00-18:30, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej we Wzdowie.

Moduł II. „Mój biznes w sieci”

 Lp.  Numer uczestnika
1. 74
2. 75
3. 76
4. 77
5. 78
6. 79
7. 80
8. 81
9. 82
10. 83
11. 84
12. 85

5, 6, 19 i 20 listopada 2019r. godz. 15:00-18:30, Szkoła Podstawowa im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Trześniowie.

Moduł V. „Tworzę własna stronę internetową (blog)”

 Lp.  Numer uczestnika
1. 8
2. 98
3. 107
4. 116
5. 118
6. 119
7. 120
8. 121
9. 122
10. 123
11. 144
12. 145

5, 6, 19 i 20 listopada 2019r. godz. 15:00-18:30, Szkoła Podstawowa im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Trześniowie

Moduł I. „Rodzic w Internecie”

 Lp.  Numer uczestnika
1. 115
2. 124
3. 127
4. 128
5. 129
6. 130
7. 131
8. 132
9. 133
10. 134
11. 135
12. 139

26 i 27 listopada oraz 3 i 4 grudnia 2019 r. godz. 15:00-18:30, Szkoła Podstawowa im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Trześniowie.

Moduł III. „Moje finanse i transakcje w sieci”

 Lp.  Numer uczestnika
1. 100
2. 101
3. 104
4. 112
5. 113
6. 117
7. 125
8. 126
9. 140
10. 141
11. 142
12. 143

26, 27 listopada i 03, 04 grudnia 2019 r. godz. 15:00-18:30, Szkoła Podstawowa im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Trześniowie

Moduł I. „Rodzic w Internecie”

 Lp.  Numer uczestnika
1. 99
2. 102
3. 103
4. 105
5. 106
6. 109
7. 110
8. 111
9. 114
10. 136
11. 137
12. 138

10, 11, 17 i 18 grudnia 2019 r. godz. 15:00-18:30, Urząd Gminy Haczów.

Moduł III. „Moje finanse i transakcje w sieci”

 Lp.  Numer uczestnika
1. 9
2. 60
3. 62
4. 63
5. 64
6. 65
7. 67
8. 68
9. 69
10. 70
11. 71
12. 73

W ramach projektu zapewniamy:

• Bezpłatne zajęcia w ramach wybranego modułu – 16 h dydaktycznych w grupach do 12 osób
• Szkolenia najbliżej miejsca zamieszkania
• Wykwalifikowaną kadrę instruktorów
• Catering
• Pakiet szkoleniowy
• Certyfikat ukończenia szkolenia

REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

• rekrutacja ma charakter otwarty i ciągły, aż do momentu osiągnięcia założonej liczby osób do przeszkolenia tj. 168.

Dokumenty i formularze

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji, umożliwiającym zakwalifikowanie się do Projektu, niezbędne jest dostarczenie przez Kandydata/Kandydatkę dokumentów:

Deklaracja chęci udziału w projekcie
Deklaracja - wersja pdf

Kwestionariusz osoby przystępującej do projektu
Kwestionariusz - wersja pdf

Oświadczenie o wyborze tematyki
Oświadczenie - wersja pdf

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do złożenia wyżej wymienionych dokumentów, w Urzędzie Gminy w Haczowie (pokój nr 13, 4, 6 piętro I )

Po otrzymaniu zgłoszeń, Koordynator Projektu skontaktuje się z uczestnikami celem uzgodnienia szczegółów dotyczących terminu szkoleń.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (13) 43 910 02 wew. 44, 18 lub 21.


logotypy