Szanowni mieszkańcy!

logo-biblioteka

Informujemy, iż w Gminnej Bibliotece Publicznej w Haczowie przyjmujemy zapisy na bezpłatny kurs nauki języka angielskiego on-line dla dorosłych.

Nauka języka angielskiego od podstaw skierowana jest do następujących grup docelowych:

Osoby powyżej 25 roku życia niezależnie od poziomu wykształcenia, czy aktywności zawodowej.

Osoby posiadające wyksztalcenie wyższe również mogą uczestniczyć w kursie.

Rekrutacja obejmuje:

  • osoby bezrobotne
  • pracujące
  • renciści
  • emeryci
  • inne

Każdy z uczestników kursu otrzymuje nieodpłatnie materiały niezbędne do nauki języka angielskiego.

Zapisu można dokonywać w bibliotece osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy Biblioteki Głównej i filii działających na terenie gminy Haczów. tel. 13-439-13-84

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego funduszu Społecznego i budżetu państwa.