Kartka Bożonarodzeniowa - konkurs plastyczny

plakat

REGULAMIN XVIII GMINNEGO KONKURSU PLASTYKI DZIECI I MŁODZIEŻY„Świat w kolorach tęczy”

edycja jesienna dla uczniów Szkół Podstawowych pt. „Kartka bożonarodzeniowa”

Regulamin konkursu.docx


Organizator:

 Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie.

I. Cel konkursu:

Konkurs ściśle wiąże się ze Świętami Bożego Narodzenia. Jego tematem jest kartka bożonarodzeniowa. Konkurs ma na celu przybliżenie dzieciom tradycji związanej z wysyłaniem bliskim życzeń w formie kartki świątecznej. Służy stworzeniu możliwości prezentacji plastycznej dzieci i młodzieży. Rozbudza aktywność twórczą, rozwija wyobraźnię plastyczną, pogłębia zainteresowania.

II. Zasady ogólne

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych z terenu gminy Haczów
 2. Przedmiotem konkursu jest samodzielnie wykonana kartka bożonarodzeniowa.
 3. Prace konkursowe wykonane mogą być dowolną techniką plastyczną, z uwzględnieniem materiałów z recyklingu.
 4. Kartka opatrzona powinna być życzeniami bożonarodzeniowymi na odwrocie lub w jej środku
 5. Każdy uczestnik konkursu wysyła zdjęcia pracy oraz podpisany formularz zgłoszeniowy.
 6. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Haczów: haczow.pl, przygotowana zostanie również ekspozycja pokonkursowa.
 7. Udział w konkursie jest bezpłatny. Formularz zgłoszenia, zawierający wymagane oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 8. Zdjęcia prac konkursowych należy dostarczyć na adres mailowy gokiw.haczow@gmail.com z dopiskiem Konkurs plastyczny „Kartka bożonarodzeniowa” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2020 roku do godz. 1530.

III. Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: gr. I - klasy I – IV, gr. II - klasy V – VIII
 2. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. biorące pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, staranność i estetykę wykonania pracy, oryginalność i pomysłowość w wykorzystaniu materiałów z recyklingu .
 3. Wszyscy uczestnicy otrzymają e-dyplomy za udział wysłane w formie elektronicznej, autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia.
 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Haczów oraz na fp Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie na Facebook.
 5. Z laureatami konkursu organizator skontaktuje się telefonicznie lub pisemnie na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu.

V. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej haczow.pl oraz na fp Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie na Facebook.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, informacje o konkursie można uzyskać:
             Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie, 
             36 - 213 Haczów 95, 
             tel. 13 43 910 57, e-mail: gokiw.haczow@gmail.com