Kasa urzędu została ponownie uruchomiona!

Przeniesiona jest do osobnego pomieszczenia przy ODR i Spółce Wodnej.
Czynna jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 12:00.


zdjecie orientacyjne


Prosimy, by korzystając z kasy zachować zasady bezpieczeństwa i dystansu społecznego.

Wciąż zachęcamy Państwa również do rozważenia dokonywania płatności przelewem na poniższe rachunki:

rachunek bankowy podstawowy - do wpłat za podatki:
18 1130 1105 0005 2128 4420 0003

rachunek bankowy do wpłat za odpady komunalne (śmieci):
88 1130 1105 0005 2128 4420 0004

rachunek bankowy do wpłat za wodę i ścieki:
75 1130 1105 0005 2474 7120 0001