KOMUNIKAT POLICJI

Odpowiedzialność karna za fałszywe zgłoszenia.

 

Przypomina się, że fałszywe zgłoszenie przypadku zarażenia wirusem COVID-19 spotka się ze stanowczą, bezwzględną reakcją odpowiednich organów ścigania.

„Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

Policja ostrzega, że wszelkiego rodzaju tego typu żarty nie pozostaną bezkarne. Wobec takich osób będą wyciągane surowe konsekwencje. Takie bezpodstawne zaangażowanie służb do działań może spowodować to, że osoba, która będzie faktycznie będzie potrzebowała pomocy może jej nie otrzymać lub otrzyma ją z opóźnieniem. Dlatego apelujemy o rozwagę.