Szanowni Państwo

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce i w związku z rosnącą liczbą osób zarażonych koronawirusem, także w województwie podkarpackim, Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie ogranicza wizyty we wszystkich placówkach KRUS i zaleca załatwianie spraw poprzez kontakt telefoniczny, za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej lub za pomocą systemu informatycznego e-KRUS oraz profilu zaufanego e-PUAP. Telefon kontaktowy do Placówki Terenowej KRUS w Brzozowie - tel. 13-4309448. Jeżeli zdaniem Państwa, istnieje konieczność bezpośredniego kontaktu z pracownikami Placówek KRUS, prosimy o wcześniejsze skonsultowanie wizyty telefonicznie.

Przepraszamy za utrudnienia, ale jesteśmy zmuszeni podjąć wszelkie możliwe kroki w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się groźnego wirusa.

Szanowni Państwo, wykażmy się zdrowym polskim rozsądkiem i zrozumieniem dla naszych decyzji, stosujmy się do komunikatów i zaleceń władz lokalnych oraz naszych zaleceń dotyczących KRUS i jego beneficjentów.

www.krus.gov.pl

Dyrektor mgr inż. Bogdan Ryznar