Kurs komputerowy

GMINNA BIBLIOTEKA w HACZOWIE ZAPRASZA NA KURS KOMPUTEROWY

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY ECDL - OD PODSTAW

KURS dla osób bezrobotnych i pracujących w wieku od 25-49 z wykształceniem co najwyżej średnim, lub po 50 roku życia niezależnie od wykształcenia, a także emerytów i rencistów.

Kurs odbywać się będzie w BIBLIOTECE w HACZOWIE. Istnieje możliwość zorganizowania kursu w Filiach bibliotecznych.

Szczegółowych informacji na temat kursu udzielamy w godzinach pracy biblioteki.

Pracownicy Biblioteki