logo przedszkola

Przedszkole Samorządowe w Haczowie

z filią w Trześniowie

www.przedszkole.haczow.pl


Ogłasza nabór do przedszkola na rok szk. 2021/22

ZAPEWNIAMY

 1. Opiekę i edukację dziecka w wieku od 2,5 do 6 lat w godzinach od:
  • 6:30 do 16:00 (Przedszkole Haczów);
  • 7:00 do 16:00 (Przedszkole Trześniów).
 2. Zapewniamy trzy posiłki dziennie, podwieczorek oraz owoce między posiłkami (posiadamy własną kuchnię).
 3. Zapewniamy opiekę przez cały lipiec.
 4. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oferującą wspieranie rozwoju dziecka poprzez atrakcyjne zajęcia nieodpłatne.
  • Zajęcia plastyczno - techniczne
  • Taneczno - rytmiczne
  • Język angielski
  • Gimnastykę korekcyjną
  • Religię
  • Zajęcia logopedyczne
 5. Udział dzieci w prezentacjach artystycznych, podczas uroczystości przedszkolnych i środowiskowych.
 6. Posiadamy świetnie wyposażone sale edukacyjne oraz bardzo dobrze wyposażony plac zabaw.

TERMINY

Od 1.02.2021 r. do 19.02.2021 r.
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Od 22.02.2021 r. do 05.03.2021 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.