Informujemy, że uległy zmianie
numery rachunków bankowych Gminy Haczów.

Prosimy o regulowanie należności na poniższe rachunki:


(główny rachunek)
za podatki: 18 1130 1105 0005 2128 4420 0003


za śmieci: 88 1130 1105 0005 2128 4420 0004


za wodę i ścieki: 75 1130 1105 0005 2474 7120 0001