KOMUNIKAT!

Nowe zasady wypożyczania książek!

Dotyczy Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie wraz z filiami:ilustracja - napis W SPRAWIE BIBLIOTEKI

ilustracja - książki stojące przy monitorze


Dotyczy działalności bibliotek od 28 listopada do dnia 27 grudnia 2020 roku. Prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Na podstawie § 10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W związku z powyższym od 28 listopada do dnia 27 grudnia 2020 roku:

GBP w Haczowie wraz z filiami wznawia zasady wypożyczania i zwrotów książek przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Wypożyczanie do domu, jak wcześniej, czyli bez wolnego dostępu do księgozbioru. Czytelnie nadal pozostają zamknięte dla czytelników.

Zalecamy korzystanie z katalogu online:

www.biblioteka.haczow.pl (bezpośredni link do katalogu)


Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

Biblioteka w Haczowie

 • telefon: 13-43-91-384
 • mail: biblioteka@haczow.pl

Biblioteka w Jabłonicy Polskiej

 • telefon: 13-43-639-74
 • email: bibliotekaj217@wp.pl

Biblioteka w Jasionowie:

 • telefon: 518-657-122
 • email: bibliotekaj1@onet.eu

Biblioteka w Malinówce:

 • telefon: 13-43-92-066
 • email: bibmal1989@wp.pl

Biblioteka w Trześniowie:

 • telefon: 13-43-601-12
 • email: trzesniowbiblioteka@wp.pl

Biblioteka we Wzdowie:

 • telefon: 517-272-215
 • email: bibliotekawzdow1@wp.pl