Mieszkańcy gminy Haczów

W związku z pojawiającymi się przypadkami nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych jakie miały miejsce w ostatnich tygodniach w tym również oddawania odpadów w workach o innej kolorystyce, bez loga gminy Haczów przypominamy o obowiązujących zasadach gromadzenia i przekazywania do odbioru odpadów komunalnych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Haczów. Szczegółowe zasady segregacji odpadów są również dostępne na stronie Gminy Haczów w zakładce „odpady”. W przypadku osób nie stosujących się do obowiązujących przepisów w zakresie segregacji, odpady komunalne nie będą odbierane.