Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z obowiązującą taryfą z dnia 21.01.2022 r. zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie, cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków od dnia 1 lutego 2022 r. wynosić będzie 5,14 zł netto/ 5,55 zł brutto. Dla każdego gospodarstwa domowego stawka opłaty abonamentowej wynosić będzie 2,72 zł netto/ 2,94 zł brutto.
 
Opłata w tej wysokości obowiązywać będzie do 31.01.2023 r.
 

Wysokość opłat za odprowadzanie ścieków
w zależności od ilości osób zamieszkałych
kształtuje się następująco:

 

Ilość osób
zamieszkałych
w gospodarstwie
domowym
Kwota do zapłaty
brutto
1 19,59 zł  
2 36,25 zł  
3 52,90 zł  
4 69,55 zł  
5 86,21 zł  
6 102,86 zł  
7 119,52 zł  
8 136,18 zł  
9 152,82 zł  
10 169,48 zł  

 

Należność należy wpłacać w kasie urzędu gminy lub na rachunek bankowy nr:
 
75 1130 1105 0005 2474 7120 0001
do 27 dnia każdego miesiąca.